ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΑ

Η κατά την 1η Ιουνίου 2016 αφυπνισθείσα Μεγάλη Μικτή Στοά Αθηνάς με έδρα εν ανατολή Ιερού Βράχου Ακροπόλεως και εν κοιλάδι Ηριδανού λειτουργεί Μεγάλη Στοά, η οποία πρεσβεύει τας γενικάς αρχάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, ως αυτές καθιερώθησαν δια των Μεγάλων Συνταγμάτων του 1762 και 1786.

Οι θεμελιώδεις αρχές του Τάγματός μας πηγάζουν από τας αρχαίας παραδόσεις και εκ των Συνταγμάτων του Άντερσεν του 1717, του Μπορντώ του 1762 και του Βερολίνου το 1786.

Η εν γένει λειτουργία του Τάγματος καθορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό της Μεγάλης Στοάς Αθηνάς που υπογράφεται και καθιερώνεται εκ της Υπάτου Μεγάλης Ταξιάρχου του Τάγματος μας και υπογράφεται από τον Μέγα Διδάσκαλο. Πρέπει να αναφερθεί λοιπόν για την ιστορία, ότι η Μεγάλη Μικτή Στοά Αθηνά λειτούργησε για πρώτη φορά στα τέλη του 20ου αιώνα, το 1985.

Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ (33ος)

©2022 ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΑ | ATHENA GRAND LODGE

Log in with your credentials

Forgot your details?