ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΑ

Εν ανατολή Ιερού Βράχου Ακροπόλεως και εν κοιλάδι Ηριδανού λειτουργεί η Μεγάλη Στοά ‘Αθηνά’ η οποία πρεσβεύει τας γενικάς αρχάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, ως αυτές καθιερώθησαν δια των Μεγάλων Συνταγμάτων του 1762 και 1786…

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΑ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

©2023 ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΑ | ATHENA GRAND LODGE

Log in with your credentials

Forgot your details?